Tori valla aasta tegu

Tori valla aasta tegu valiti esimest korda 2020. aastal. Aasta teo tiitlile sai kandidaate esitada igaüks ning lõpphääletusel osalesid ettevõtmised, mida inimeste poolt kõige rohkem välja toodi. 

2020 - Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine

Foto: Keskkonnaagentuur

Rahvahääletusel osales 290 inimest ning 81 neist valisid 11 kandidaadi hulgast Tori valla aasta teoks Sindi paisu lammutamise ja kärestiku loomise, mille viis ellu Keskkonnaagentuur.

Teise koha teenis discgolfiklubi Albatrossi ja vallavalitsuse koostöös loodud Sindi discgolfi park (56 häält) ning kolmandaks tuli vallavolikogu otsus luua Tammiste lasteaed-algkool (42 häält).

Tööd Sindi paisu maha võtmiseks algasid 2018. aasta oktoobris ning lõppesid selle aasta augustis. Ehitustööde käigus lammutati pais, taastati sintlaste väliujula, rajati tehiskärestik ning paisu vanast asukohast allavoolu kudealad.

Pais asus Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel, olles vee-elustikule ületamatu ja blokeerides rändel olevatele kaladele 90% Pärnu jõestikus asuvatest kude- ja elupaikadest. Sindi paisu lammutamise järel on jõgi kogu pikkuses rändetakistustest vaba.

Pärnu jõgi on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis – suurem kui ülejäänud lõhejõed kokku. Pärnu jõestikus on 270 jõge ja oja, kokku üle 3000 km.

Lisaks kalade elukeskkonna parandamisele sobib kärestik ka süstaslaalomi harrastajatele. Eesti Aerutamisföderatsiooni esindajate sõnul on Sindi tehiskärestik Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja languse kõrguste vahe tõttu.

Praegu käivadki ettevalmistused, et koostöös Eesti Aerutamisföderatsiooniga luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadseid võimalusi kärestikul veespordialasid harrastada ning rahvusvahelisi võistlusi korraldada.

Juba eeloleval suvel plaanib Eesti Aerutamisföderatsioon kärestikul korraldada rahvusvahelise süstaslaalomi võistluse Nordic Cup Estonia 2021 etapi ja augustis Eesti meistrivõistlused.

Sindi paisu avamine kalade rändeks oli üks osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine," mille riik Keskkonnaagentuuri eestvedamisel ellu viis. Projekti kogumaksumus oli 15 miljonit eurot, millest 85% panustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja 15% riik.

Aasta teo konkursi paremusjärjestus:

 1. Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine
 2. Sindi discgolfi park
 3. Tammiste lasteaed-algkooli loomise otsus
 4. Kruusateed tolmuvabaks 
 5. Are noortekeskuse laiendamine
 6. Tori ja Are bussijaama rajamine ning galeriid
 7. Tori kodukohvikute öö 2020
 8. Sindi uue raamatukogu avamine
 9. Lomba tee ehitamine
 10. Jänesselja ristmiku ümberehitus
 11. Sauga tehnopargi valmimine