Tori valla aasta tegu

2022 - kohviku Zool avamine Toris

Rahvahääletusel valiti Tori valla 2022. aasta teoks kohviku Zool avamine Tori alevikus. Tihedalt kannul oli teine tõsine tegu Toris – uue silla ehitamine, kolmandale kohale tuli kortermajade renoveerimine Sindis.

Tori hobusekasvanduses 2023. a 20. augustil avatud kohvik Zool on rahva poolt väga soojalt vastu võetud. Kindlasti on üks põhjus asjaolu, et Toris ei ole pikka aega ühtki söögikohta olnud, kuid suurt osa mängivad maitsvad road ja eripärane õhustik. Enim on kiita saanud peakoka barbeque seakael ja ribid, aga ka sinimerekarbid. Kohvikus einestab vallarahvas nii kohapealt kui kaugemalt, Tori hobusekasvandus ja Soomaa rahvuspark meelitavad ligi ka turiste. Kohviku nimi on kummardus Tori hobusele – Zool oli legendaarne võistlushobune, kellega kohvikupidaja on omal ajal auhinnalistele kohtadele tulnud.

 

2022. aasta teo paremusjärjestus:

 1. Kohviku Zool loomine Tori alevikku 22%
 2. Tori uus sild 20%
 3. Sindis kortermajade renoveerimine ühistute poolt 8%
 4. Pingi ära võtmine Sindi Coopi eest 7%
 5. Pulli kiviaja küla asukohas püsiväljapaneku avamine 5%
 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni magistraaltrassi ehituse alustamine Eametsas 5%
 7. Tammiste algkool-kogukonnakeskuse arhitektuurikonkursi edukas läbiviimine koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 5%
 8. Naiskodukaitse jaoskondade loomine Torisse ja Aresse 4%
 9. Tori valla ohutuspäev Sindi kärestikul 4%
 10. Uue tankla valmimine Tammistes 3%
 

2021 - Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks

Rahvahääletusel valiti Tori valla 2021. aasta teoks Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks. Sellele pakkus konkurentsi Tori hobusekasvanduse renoveerimine, kolmandale kohale tuli Sindi kärestikul toimunud esimene rahvusvaheline aerutamisvõistlus Nordic Cup.

Foto: Hollandfilms

Suur ja pooltühi ühiselamu Sindi linna südames on olnud aastaid mureallikaks nii politseile, päästeametile, kohalikule omavalitsusele kui linnakodanikele. Ümberehituse käigus lammutati viiekordne osa, teine pool hoonest ehitati KredExi toel ümber kaasaegseks sotsiaalmajaks, kus on 40 sotsiaalkorterit abivajajatele. Elamus on videovalve, automaatne tulekahjusignalisatsioon ja sprinklersüsteem, kohapeal töötab ööpäev läbi korrapidaja. Peale selle, et endisest probleemsest ühiselamust on saanud ohutu ja kaasaegne elupaik sotsiaalklientidele, on oluliselt paranenud linna välisilme.

Aasta teo kandidaate võis esitada igaüks, lõpphääletusel osales 13 ettevõtmist ja 295 vastajat.

2021. aasta teo paremusjärjestus:

 1. Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks 
 2. Tori hobusekasvanduse renoveerimine
 3. Nordic Cup
 4. Tammiste lasteaed-algkooli loomine
 5. Sindi kunstmurustaadioni rajamine
 6. Sindis Pärnu mnt 50 hoone korrastamine PlasmaPro poolt
 7. Aresse, Saugasse ja Sinti rulaparkide rajamine
 8. Tori valla noortevolikogu loomine
 9. Sindi katlamaja ümberehitamine
 10. Soomaa rahvuspark pälvis säästva turismi sertifikaadi
 11. Pärnu lennuvälja ümberehitamine
 12. Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsooni arengukava paikapanemine
 13. Kalda Kodu ümberehitamine sotsiaalelamuks

 

2020 - Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine

Foto: Keskkonnaagentuur

Rahvahääletusel osales 290 inimest ning 81 neist valisid 11 kandidaadi hulgast Tori valla aasta teoks Sindi paisu lammutamise ja kärestiku loomise, mille viis ellu Keskkonnaagentuur.

Teise koha teenis discgolfiklubi Albatrossi ja vallavalitsuse koostöös loodud Sindi discgolfi park (56 häält) ning kolmandaks tuli vallavolikogu otsus luua Tammiste lasteaed-algkool (42 häält).

Tööd Sindi paisu maha võtmiseks algasid 2018. aasta oktoobris ning lõppesid selle aasta augustis. Ehitustööde käigus lammutati pais, taastati sintlaste väliujula, rajati tehiskärestik ning paisu vanast asukohast allavoolu kudealad.

Pais asus Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel, olles vee-elustikule ületamatu ja blokeerides rändel olevatele kaladele 90% Pärnu jõestikus asuvatest kude- ja elupaikadest. Sindi paisu lammutamise järel on jõgi kogu pikkuses rändetakistustest vaba.

Pärnu jõgi on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis – suurem kui ülejäänud lõhejõed kokku. Pärnu jõestikus on 270 jõge ja oja, kokku üle 3000 km.

Lisaks kalade elukeskkonna parandamisele sobib kärestik ka süstaslaalomi harrastajatele. Eesti Aerutamisföderatsiooni esindajate sõnul on Sindi tehiskärestik Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja languse kõrguste vahe tõttu.

Praegu käivadki ettevalmistused, et koostöös Eesti Aerutamisföderatsiooniga luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadseid võimalusi kärestikul veespordialasid harrastada ning rahvusvahelisi võistlusi korraldada.

Juba eeloleval suvel plaanib Eesti Aerutamisföderatsioon kärestikul korraldada rahvusvahelise süstaslaalomi võistluse Nordic Cup Estonia 2021 etapi ja augustis Eesti meistrivõistlused.

Sindi paisu avamine kalade rändeks oli üks osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine," mille riik Keskkonnaagentuuri eestvedamisel ellu viis. Projekti kogumaksumus oli 15 miljonit eurot, millest 85% panustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja 15% riik.

Aasta teo konkursi paremusjärjestus:

 1. Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine
 2. Sindi discgolfi park
 3. Tammiste lasteaed-algkooli loomise otsus
 4. Kruusateed tolmuvabaks 
 5. Are noortekeskuse laiendamine
 6. Tori ja Are bussijaama rajamine ning galeriid
 7. Tori kodukohvikute öö 2020
 8. Sindi uue raamatukogu avamine
 9. Lomba tee ehitamine
 10. Jänesselja ristmiku ümberehitus
 11. Sauga tehnopargi valmimine