Lepplaane tn 11 kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 708 algatati Are alevikus Lepplaane tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamine