Valtrivälja kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 08.11.2018 korraldusega nr 883 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas Valtrivälja kinnistul.

Algatamise otsus

Teade ajalehes