« Tagasi

Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel hoonestatud kinnistu Tori alevikus

Tori vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel hoonestatud kinnistu Tori alevikus, aadressil Rehe tn 2a, Tori alevik Tori vald, Pärnu maakond (katastritunnus 80801:001:0792, kinnistu nr 4308150, sihtotstarve 100% tootmismaa. Pindala 492 ruutmeetrit). 

Alghind on 4 000 eurot, pakkumise lõpptähtaeg: 6.12.2022 16:36

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee: https://www.osta.ee/hoonestatud-kinnistu-muuk-rehe-tn-2a-tori-alevik-185104535.html

Paikvaatluse sooviga palume helistada haldusjuhile: Maie Põder, tel 509 8829.

Enampakkumise võitja kinnitab, et ta on teadlik hoonestatud kinnistu Rehe tn 2a Tori alevik seisukorrast ning seda puudutavatest dokumentidest ning võitja on objekti üle vaadanud ega oma pretensioone. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping 60 (kuuekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Tori Vallavalitsuse poolt, s.o. 60 päeva jooksul eelnimetatud otsuse kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Antud tähtaja jooksul müügilepingu mittesõlmimise korral on vallavalitsusel õigus otsus vallavara võõrandamise tulemuste kohta tunnistada kehtetuks. Müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud peab tasuma enampakkumise võitja. Valduse üleandmine toimub hiljemalt 1 nädal pärast notariaalse tehingu toimumise päeva.

Volikogu otsus