Sindis muutus liikluskord

Sindis Pärnu maantee ja Hariduse tänava ristmikul ning Hariduse tänaval muutus liikluskorraldus.
Hariduse tänaval (Sindi Gümnaasiumi ja Pärnu maantee vahel) kehtib nüüdsest õueala liikluskord, erandina on antud alal keelatud parkimine.