Eterniidi kogumisringile eelregistreerimine

Vallavalitsus korraldab taas eterniidi kogumisringi. Eterniiti võetakse vastu ainult eraisikutelt, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tori vald. Eterniidi üleandmiseks tuleb registreeruda hiljemalt 20. septembriks tel 525 3929 või e-posti teel janne.soosalu@torivald.ee.

Registreerudes tuleb kirja panna oma nimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja eterniidijäätmete kogus (1 m2 eterniiti kaalub umbes 16 kg). Purustatud eterniiti vastu ei võeta. Ühe pere kohta võetakse vastu maksimaalselt 3 tonni eterniiti.

Eterniidi üleandmine toimub kinnistult ja autole peab olema tagatud juurdepääs. Eterniit tuleb paigutada alusele, et seda saaks tõstukiga autole laadida. Väiksema koguse puhul peab omanik ise olema valmis eterniiti autosse laadima.

Täpsemad kuupäevad ja vastuvõtutingimused lepitakse kokku registreerinutega personaalselt.