Ühekordse toetuse taotlemine

Ühekordset toetust makstakse üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks, kui pere enda sissetulekutest ja muudest ressurssidest ei piisa pere toimetuleku tagamiseks.
Ühekordset toetust määratakse:
  1) ravimite või raviteenuste eest tasumiseks;
  2) transpordikulude katmiseks;
  3) hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks;
  4) tule- ja/või loodusõnnetusest tulenevate kulude katmiseks;
  5) muudel eelpool nimetamata põhjustel, mis aitavad oluliselt kaasa perekonna iseseisvale toimetulemisele, toimetuleku säilitamisele või hoidmaks ära abituse süvenemist.

Ühekordne toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Ühekordse toetuse maksmisel võib hoolekandekomisjoni otsusega üksikisiku või perekonna iseseisva toimetuleku tagamiseks või toimetuleku säilitamiseks toimetulekupiiri mitte arvestada. 

Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Ühekordse toetuse taotlemine (sissetulekust sõltuv toetus).

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee