8.11.18

Tori Vallavolikogu valimised
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017

Tori valla valimistulemustega saab tutvuda siin!

Pärast Tori vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist 16, oktoobril 2017Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle võrra, kui esialgu loeti kehtivaid sedeleid kokku 4703, siis pärast ülelugemist jäi kehtivaid hääli 4699. Tori valla valimiskomisjoni poolt tunnistati korduslugemisel kuus sedelit kehtetuks ja samas kaks varem kehtetuks loetut sedelit tunnistati kehtivaks. Selle tulemusel kaotas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kolm häält ning jäi sellega ühest mandaadist ilma. Volikogust jäi välja Käde Kalamees, kes esitas vabariigi valimiskomisjonile vaide. Käde Kalamehe kaebust arutas vabariigi valimiskomisjon 23. oktoobril ning langetas otsuse, et Tori valla valimiskomisjoni otsus jääb jõusse.  EKRE kandidaadil on võimalus kolme päeva jooksul otsus riigikohtus vaidlustada.  Muudatus toimus ka valimisliidu Uus Koduvald nimekirjas. Volikogu liikmeks sai Raigo Paulberg, volikogu liikmete nimekirjast jäi välja Vilja Alamaa.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega saab tutvuda siin!


Tori valla volikogu
Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogusse valitakse ühes valimisringkonnas 23 volikogu liiget.
Tori valla volikogu valimisteks on moodustatud 8 valimisjaoskonda.
Valimiskomisjon
Pärnu maavanema 18.07.2017 korraldusega nr 288 määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Selja tee 1a, Sauga alevik, Pärnumaa (Sauga Vallavalitsus).
Pärnu maavanema korraldus Tori valla valimiskomisjoni asukoha määramise kohta

Tori valla valimiskomisjoni liikmed:
1. Siiri Jõerand
2. Eve Atka
3. Anne Annus
4. Birgit Kuusk
5. Aino Vaarmaa
6. Merle Vunk
Asendusliige:
1. Renate Sibul

 

Are Vallavolikogu otsus
Sauga Vallavolikogu otsus
Tori Vallavolikogu otsus
Sindi Linnavolikogu otsus

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 21 - volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 20 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme volituste jätkumine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 19 - valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 18 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 17 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 16 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 15 - Tori Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 14 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 13 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 12 - volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 11 - lisamandaatide registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 10 - asendusliikmete registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 9 - volikogu liikmete registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 8 - valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni kulude jaotus

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 7 - jaoskonnakomisjonide moodustamine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 6  - kandidaatide registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 5 - valimisliidu registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 4 - valimisliitude registreerimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 3 -  tööaja määramine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 2 - aseesimehe valimine

Tori valla valimiskomisjoni otsus nr 1 - esimehe valimine

 

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 14

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 13

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 12

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokolli nr 12 lisa

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 11

Tori valla valimiskomisjon koosoleku protokoll nr 10

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 9

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 8

Tori valla valimiskomisjoni valimistulemuste protokoll nr 7

Tori valla valimiskomisjoni protokolli nr 7 lisa

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 6

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 5

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 4

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 3

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Tori valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 1

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS