Tori Vallavolikogu valimised
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017

Tori valla valimistulemustega saab tutvuda siin!

Pärast Tori Vallavolikogu valimistel antud häälte ülelugemist 16. oktoobril 2017 Tori valla valimiskomisjoni poolt, on volikokku pääsenute nimekirjas toimunud muudatus. Kehtivate häälte arv langes nelja hääle võrra. Kui esialgu loeti kehtivaid sedeleid kokku 4703, siis pärast ülelugemist jäi kehtivaid hääli 4699. Tori valla valimiskomisjoni poolt tunnistati korduslugemisel kuus sedelit kehtetuks ja samas kaks varem kehtetuks loetut sedelit tunnistati kehtivaks. Selle tulemusel kaotas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kolm häält ning jäi sellega ühest mandaadist ilma. Volikogust jäi välja Käde Kalamees, kes esitas vabariigi valimiskomisjonile vaide. Käde Kalamehe kaebust arutas vabariigi valimiskomisjon 23. oktoobril ning langetas otsuse, et Tori valla valimiskomisjoni otsus jääb jõusse.  EKRE kandidaadil on võimalus kolme päeva jooksul otsus riigikohtus vaidlustada.  Muudatus toimus ka valimisliidu Uus Koduvald nimekirjas. Volikogu liikmeks sai Raigo Paulberg, volikogu liikmete nimekirjast jäi välja Vilja Alamaa.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega saab tutvuda siin!


Tori valla volikogu
Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisel moodustuva Tori valla volikogusse valitakse ühes valimisringkonnas 23 volikogu liiget.
Tori valla volikogu valimisteks on moodustatud 8 valimisjaoskonda.


Valimiskomisjon
Pärnu maavanema 18.07.2017 korraldusega nr 288 määrati Tori valla valimiskomisjoni asukohaks Selja tee 1a, Sauga alevik, Pärnumaa (Sauga Vallavalitsus).
Pärnu maavanema korraldus Tori valla valimiskomisjoni asukoha määramise kohta