Tammiste küla Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistute detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 31. märtsi 2021 korraldusega nr 213 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistutel.

Algatamine