Lennuki kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 23.01.2019 korraldusega nr 69 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas Lennuki kinnistul.

Algatamise otsus

Teade ajalehes

Vastuvõtmine 

Kehtestamine