Põllu tn 30, Põllu tn 32, Põllu tn L3 detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 7. septembri 2022 korraldusega nr 646 algatati detailplaneeringu koostamine Sindi linnas Põllu tn 30, Põllu tn 31 ja Põllu tn L3 kinnistutel.

Algatamine