Hääletussedelite ülelugemine

2019. aasta Riigikogu valimiste Tori valla hääletussedelite ülelugemine toimub Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, Pärnu maakond) esmaspäeval, 4. märtsil algusega kell 10.00.

7.02.19

Siseministeerium: Valijakaartidest

Mis paber see on, mis mulle toodi?

Valijakaart on riigipoolne informatiivne teavitus valijale valimiste kohta.  Seal on teave, et  kus, millal ja kuidas saab hääletada. Seda ei pea võtma valimisjaoskonda kaasa.

Miks mina/minuga koos elav isik ei ole saanud valijakaarti?

On võimalik, et:

 • Isik on suunanud riigiportaalis Eesti.ee oma ametliku @eesti.ee lõpuga meiliaadressi igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile ja sellega nö tellinud elektroonilise valijakaardi. Need saadetakse  samaaegselt paberil valijakaartidega, kuid võib juhtuda, et paberil valijakaart jõuab mõnele aadressile varem.
 • Isiku elukoha andmeteks rahvastikuregistris ei ole kantud aadressi, kui ta reaalselt elab või tema elukoha andmed üldse puuduvad rahvastikuregistrist. Oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid saab vaadata kas Eesti.ee- s või saab minna ja tutvuda linna- või vallavalitsuses (Tallinnas linnaosavalitsuses). Samades kohtades saab ka esitada oma õiged elukoha andmed, et rahvastikuregistris muudatus teha.
 • Isiku elukoha andmeteks on rahvastikuregistris linna (Tallinnas linnaosa) või valla täpsusega aadress. Sellisel juhul paberil valijakaarti isikule ei saadeta.
 • Valijakaardid peaksid olema valijatele saadetud hiljemalt 11. veebruaril. Need ei pruugi jõuda esimesetel päevadel kõigi valijateni.

Minu aadressile saadetud valijakaardile olid märgitud isikud, kes siin ei ela?

Kui isikud enam ei ela sel aadressi, siis on ruumi omanikul võimalik esitada avaldus nende isikute elukoha aadressi muutmiseks pöördudes linna- või vallavalitsuse poole (Tallinnas linnaosavalitsus). Võimalik on teha seda ka e-teenusena Eesti.ee-s.

Kust saadi minu aadress ja andmed, et mulle valijakaart tuua?

Valijakaartide saatmise korraldab Siseministeerium rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel. Kaardile on kantud rahvastikuregistri andmetel sellele aadressile registreeritud isikud, kes saavad nendel valimistel hääletada.

Olen tellinud elektroonilise valijakaardi. Miks see ei ole minuni jõudnud?

Põhjus võib olla selles, et edasisuunamine on vanast ajast e-posti aadressile, mida isik enam ei kasuta. Oma suunamist saab vaadata ja muuta (vajalik portaali sisse logimine) https://www.eesti.ee/et/minuasjad/teavitused. Valijakaarti küll uuesti sel juhul ei saadeta, kuid samas on võimalik vaadata isikule saadetud valijakaardile kantavaid andmeid riigiportaalis Eesti.ee.

Ma sain küll oma valijakaardi aga ma ei leia seda enam üles. Kust ma leian teavet, kuhu ja millal ma valima pean minema?

Igal ajal kuni valimispäevani on võimalik ka riigiportaalis Eesti.ee vaadata enda personaalseid valijakaardi andmeid (vajalik portaali sisse logimine): https://www.eesti.ee/portaal/valimised.kodanik.

Kõikide valimisjaoskondade kohta üle Eesti– kuhu ja millal hääletama saab minna -  leiab samuti teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee. Kaardirakenduse avalikus vaates on kirjas nii valimisjaoskonna hääletamisruumide aadressid, lahtiolekuajad, kontaktid kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Seal on teave ka hääletamisruumi ligipääsetavuse kohta, mis on abiks liikumispuudega või lapsevankriga valijale. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa või kasutada erinevat liiki valimisjaoskondade leidmiseks erinevaid kaardikihte.

Ma ei soovi enam edaspidi valijakaarti!

 

Valijakaart saadetakse kõigile valijatele. Kes ei soovi saada paberil valijakaarti, võib saada selle elektroonselt. Selleks tuleb suunata oma ametlik @eesti.ee e-posti-aadress igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Seda saab teha Eesti.ee-s. Valijakaardi saamisest loobuda ei ole võimalik.

Lisainfo:

Mairis Kungla

rahvastiku toimingute osakond

612 5208

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
5.02.19

Riigikogu valimised Tori vallas

Sel aastal toimuvad järjekordsed Riigikogu valimised, valimispäev on 3. märtsil. Riigikogu valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes valimispäevaks on saanud 18-aastaseks. Oma hääle saab anda nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

Elektrooniline hääletamine toimub 21.-27.veebruar. Valimisjaoskonnas saab hääletada eelhääletamise päevadel ja valimispäeval. Eelhääletamine toimub maakonnakeskuse valimisjaoskonnas 21.-24. veebruar  ja kõigis valimisjaoskondades 25.-27. veebruar kell 12-20. Eelhääletamise päevadel toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda selleks määratud jaoskondades.

Valimispäeval toimub hääletamine valimisjaoskondades kell 9-20 ning toimub ka kodus hääletamine.

Tori vallas on valimiste korraldamiseks moodustatud 5 valimisjaoskonda:

Valimisjaoskond nr 1, asub Sindi Seltsimajas, Pärnu mnt 44, Sindi linn.

 • Hääletada saavad Sindi linna elanikud.
 • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
 • Toimub hääletamine valijatele, kelle andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Tori valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2, asub Sauga teenuskeskuses, Selja tee 1a, Sauga alevik

 • Hääletada saavad Sauga aleviku, Eametsa, Kilksama, Nurme ja Räägu külade elanikud
 • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 3, asub Tammiste lasteaias, Kellukese tee 5, Tammiste küla.

 • Hääletada saavad Kiisa, Pulli, Rütavere, Tammiste, Urge ja Vainu külade elanikud

Valimisjaoskond nr 4, asub kahes kohas: Are teenuskeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik eelhääletamise päevadel 26.02 ja 27.02 ning valimispäeval 03.03; Suigu Seltsimajas, Tootsi tee 6, Suigu küla eelhääletamise ajal 25.02.

 • Hääletada saavad Are aleviku, Elbu, Parisselja, Eavere, Niidu, Lepplaane, Pärivere, Kurena, Suigu, Murru, Võlla ja Tabria külade elanikud.

Valimisjaoskond nr 5, asub  Tori teenuskeskuses, Selja mnt 2, Tori alevik

 • Hääletada saavad Tori aleviku, Oore, Levi, Võlli, Randivälja, Taali, Kildemaa, Urumarja, Kõrsa, Muraka, Selja, Mannare, Muti, Elbi, Kuiaru, Jõesuu, Piistaoja, Tohera, Aesoo, Rätsepa ja Riisa külade elanikud.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks esitab ta elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kell 14.00-ni kirjaliku taotluse või taotluse telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kell 9.00 kuni 14.00-ni.

Kogu valimisi puudutav oluline teave saadetakse valijatele ka valijakaardiga, mis peaks olema valijateni jõudnud hiljemalt 16.02.2019. Valijatele, kes on tellinud elektroonilise valijakaardi ei saadeta valijakaarti posti teel.

Kõik valimistega seotu on leitav veebilehelt  https://www.valimised.ee

Siiri Jõerand

Tori vallasekretär

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
5.02.19

Valimistel on igal häälel jõud

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla raamatukogus.                            

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö" märksõna, millega annab palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Priit Vinkel,

riigi valimisteenistuse juht

Toimetaja: KATARIINA VAABEL