Kaseritsu kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 03.03.2021 korraldusega nr 132 algatati Tori vallas Rätsepa külas Kaseritsu kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus