Rail Baltica Pärnu maakonnas

Infokirjas on välja toodud nii üldisem informatsioon RB projekti kohta kui ka hetkeinformatsioon kogu põhiprojekteerimise kolmanda lõigu kohta, mis kulgeb Tootsist Eesti-Läti piirini.

Heaks abimeheks kohalikele elanikele on dokumendis olev kaardilink.

Infokiri aprill 2020