Puudega lapse ühekordse toetuse taotlemine

Kes saavad puudega lapse ühekordset toetust taotleda?

Ühekordne toetust puudega lapsele on mõeldud puudest tuleneva erivajadusega seotud lisakulude kompenseerimiseks. Toetust saab taotleda sügava, raske või keskmise puudega isikule, kelle vanus taotlusperioodi ehk käesoleva aasta lõpuks on kuni 16 aastat (k.a). Toetust saava lapse registrijärgne elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1. detsembri seisuga olema Tori vald.

Kui suur on puudega lapse ühekordne toetus?

Toetuse suurus on 50 eurot ja seda makstakse lapse seadusliku esindaja avalduse alusel. 

Millal saab toetust taotleda?

Toetuse taotlemise periood on 1. novembrist kuni kalendriaasta lõpuni. Toetuse väljamaksmine toimub alates 1. detsembrist.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid 

Puudega lapse ühekordse toetuse taotlemine (sissetulekust mittesõltuv toetus)

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaaga, tel 5368 2558, e-post liina.lelovaasmaa@torivald.ee.