Pärnu mnt 49 ja Pärnu mnt 51a katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 15. juuni 2023 otsusega nr 175 algatati detailplaneeringu koostamine Sindi linnas Pärnu mnt 49 ja Pärnu mnt 51a katastriüksustel.
 

Seisukohad ja ettepanekud

 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Tori Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 08.01-07.02.2024 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 15.02.2024.