Valdkondlikud arengukavad

Majandusvaldkonna arengukavade hulgas on:

  • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava
  • valla soojusmajanduse arengukava
  • valla jäätmemajanduse arengukavad.

Majandusvaldkonna arengukavad leiad siit.

 

 

Tori valla arengukava

Enne omavalitsuste ühinemist kehtinud arengukavad

Maakondlikud arengudokumendid