Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus

 Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja järgmistel juhtudel:
  1) vanema vormikohase avalduse alusel
  2) lapse kooli minekul, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus doc pdf

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

Küsimuste korral palume pöörduda otse lasteaia poole. Lasteaedade kontaktandmed: https://www.torivald.ee/lasteaiad