Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus

Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja järgmistel juhtudel:
  1) vanema vormikohase avalduse alusel
  2) lapse kooli minekul, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.
Avaldus esitada lasteaia direktorile.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus 

  • Täitmiseks arvutis doc 
  • Täitmiseks paberil pdf

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

Küsimuste korral palume pöörduda otse lasteaia poole. 

Lasteaedade kontaktandmed: https://www.torivald.ee/lasteaiad