Euroopa Parlamendi valimised 2024

Käesoleva aasta juunis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Valimised toimuvad kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ning võivad riikides toimuda erineval ajal. Eestis on Euroopa Parlamendi valimispäev 9. juuni 2024, valimisnädal on 3.–9. juuni 2024.

Eesti valijad valivad 7 Euroopa Parlamendi liiget. Euroopa Parlamendi valimistel on Eesti üks valimisringkond, seega saab valija valida ükskõik missuguses valimisjaoskonnas üle Eesti ja valida saab samu kandidaate.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanik ning EL kodanik, kelle püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust või on tegevväelane.

Oma hääle saab anda nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Elektrooniline hääletamine toimub 3.‒8. juunini. Hääletamine algab 3. juunil kell 9.00 ja kestab kuni 8. juunini kell 20.00.

Hääletamise korraldamiseks on Tori vallas avatud viis valimisjaoskonda:

  • valimisjaoskond nr 1, mille hääletamisruum asub Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi linn), korraldab hääletamist terve valimisnädala ehk 3.–9. juunini. Hääletada saab 3.–8. juunil kell 12–20 ning 9. juunil kell 9–20;
  • valimisjaoskond nr 2, mille hääletamiseruum asub Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik), korraldab hääletamist 7.‒8. juunil kell 12–20 ning 9. juunil kell 9–20;
  • valimisjaoskond nr 3, mille hääletamisruum asub Tammiste lasteaias (Kellukese tee 5, Tammiste küla) korraldab hääletamist 7.‒8. juunil kell 12–20 ning 9. juunil kell 9–20;
  • valimisjaoskond nr 4 korraldab hääletamist kahes kohas: Are teenuskeskuses, (Pärivere tee 17, Are alevik) 7. juunil kell 12‒20 ja 9. juunil kell 9‒20 ning Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla) 8. juunil kell 12‒20;
  • valimisjaoskond nr 5, mille hääletamisruum asub Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik) korraldab hääletamist 7.‒8. juunil kell 12–20 ning 9. juunil kell 9–20.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks esitab ta elukohajärgsele vallavalitsusele (siiri.joerand@torivald.ee) või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kell 14.00-ni kirjaliku taotluse või taotluse telefoni teel.

Kogu valimisi puudutav oluline teave saadetakse valijatele ka valimiste teabelehega, mis peaks olema valijateni jõudnud hiljemalt 30. maiks 2024.

Euroopa Parlamendi valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida riigi valimisteenistuselt (tel 631 6633, e-post info@valimised.ee) või saada kodulehelt www.valimised.ee.