Tori valla vee-ettevõtted ühinesid

Tori vallas tegutsesid kuni 7. jaanuarini ühisveevärgi eest vastutanud järgmised ettevõtted: OÜ Sindi VesiOÜ Are Vesi ja Tori Haldus OÜ ning AS Sauga Varahaldus. Ühtse eesmärgiga ettevõtete eraldi hoidmine oli aga keerukas ja kulukas, mistõttu Tori valla veemajandusega tegelevad ettevõtted otsustati koondada ühtse nime ja juhtimise alla.

Tori valla veemajandusega jätkatakse osaühingu Sindi Vesi nime all. Teeninduspunktid jäävad alles Torisse, Sinti ja Saugasse. Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Seoses ühinemisega on muutunud ka rekvisiidid ja info arve peal.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

 • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 5199 5348
  klienditeenindus - 512 7780 / 442 0737
 • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
 • Sindi piirkonna kontaktisik Ants Tormilind – 509 4015
   

OÜ Sindi Vesi teavitab kõiki kliente ühinemisega kaasnevatest muudatustest peagi oma kodulehel www.sindivesi.ee

Lisainfo:

Ants Tormilind

Telefon: 509 4015

Veemajandus Sindis

OÜ Sindi Vesi koduleht

Hinnad:

Sindi linna tegevuspiirkonnas:

 • tasu võetud vee eest 1,01 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 €/m3

Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi

 • tasu võetud vee eest 0,48 €/m3

Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus

 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,09 €/m3

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Veemajandus Tori piirkonnas

Hinnad

Tasu võetud vee eest:

 • Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,97 €/m³;
 • Taali külas Lossi puurkaevust 0,46 €/1 m³.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

 • Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,58 €/m³ eest;
 • Taali külas 1,02 €/1 m³.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Veemajandus Are piirkonnas

Hinnad:

 • tasu võetud vee eest 1,32 €/m3:  
 • tasu reovee ärajuhtimise eest 1,98 €/m3
 • ühe töölise töötund objektil 18 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Veemajandus Sauga piirkonnas

Seoses AS Sauga Varahalduse liitumisega OÜ-ga Sindi Vesi, on OÜ Sauga Varahalduse ärinimi nüüd OÜ Sindi Vesi ja pangas ülekandeid tehes palun kasutage uut ärinime ja arvel märgitud kontonumbrit.
Sauga Varahalduse koduleht http://saugavarahaldus.eu/ jääb üleminekuperioodil avatuks ja veemõõtja näitusid saab teatada endistele telefonidele ja meiliaadressidele.
Samuti jääb esialgu võimalus teatada näitu kodulehekülje kaudu.
 
Hinnad
Alates 01.01.2011.a. on vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kõikidele tarbijatele:
 • tasu võetud vee eest 0,79 €/m³
 • tasu reovee ärajuhtimise eest teeninduspiirkonnas (välja arvatud alad, kus eelvooluna kasutatakse Sindi-Pärnu heitvee survekollektorit) 1,79 €/m³
 • tasu reovee ärajuhtimise eest teeninduspiirkonnas, kus eelvooluna kasutatakse Sindi- Pärnu heitvee survekollektorit 2,32 €/m³
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 

 

Purgimisteenus

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@sindivesi.ee