Veemajandus

Tori valla veemajandusega tegeleb osaühing Sindi Vesi. Teeninduspunkt asub Sindis Hariduse tn 14.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

 • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 5199 5348
  klienditeenindus - 512 7780 
 • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
 • Sindi piirkonna kontaktisik Neeme Püss – 5334 5787
  Avariinumber 5692 7960
 Veeteenuse hinnad  alates 1. aprillist 2023:
 • tasu võetud vee eest 1,20 €/m³, koos käibemaksuga  1,44 €/m³;
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,34 €/m³ , koos käibemaksuga 2,81 €/m³.

 

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 m3 - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@sindivesi.ee

 

Tori valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Kasulik info

Veeteenuse hinna kujunemine

Veeteenuse hinnad kooskõlastab Konkurentsiamet. Hinnakiri https://www.sindivesi.ee/tariifid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

 • põhjendatud tegevuskulude katmine;
 • investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • keskkonnanõuete täitmine;
 • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Osaühing Sindi Vesi kuulub Eesti Vee-ettevõtete Liitu, juhendmaterjalid on kättesaadavad Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelt:

https://evel.ee/teabepank/oigusaktid/

https://evel.ee/teabepank/juhendmaterjalid/

https://evel.ee/teabepank/veemajandusinfo/

https://evel.ee/uudised/evel-eksperdid-soovitavad/

Nõuanded tarbijale vee tarbimise vähendamiseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks

Vee säästmine

Vesi, eriti puhas vesi on väga oluline ja väärtuslik loodusressurss, mille kasutamine peab olema põhjendatud ning säästlik. Allpool on mõned soovitused kodutarbijatele vee säästlikuks kasutamiseks:
– kasuta vanni asemel dušši
– kasuta vähem vett tarbivaid kodumasinaid (pesumasin, nõudepesumasin jms)
– sulge võimalusel köögis või vannitoas oma tegevuste vahel veekraan
– kontrolli regulaarselt elukoha veesüsteeme lekete osas (tilkuvad kraanid, nn jooksvad WC-potid jms)
– kasuta aias kastmiseks või seadmete pesuks ettevarutud vihmavett

Seisva vee riskid

Vähese veetarbimise korral võib hoonesisestes veetorustikes, -boilerites, -filtrites ja muudes seadmetes kiireneda mikroorganismide kasv. Vee kvaliteedi tagamiseks peab vesi torustikes vahetuma vähemalt üks kord ööpäevas. Kui joogiveeks tarvitatav vesi on seisnud torustikes ja seadmetes kauem, on soovitatav lasta vesi kraanist mõned minutid vabalt voolata.

 • Vee analüüsid

Joogivesi peab vastama vastavalt Veeseaduses kehtestatud kvaliteedinõuetele ning joogivee kvaliteeti tuleb kontrollida kehtestatud nõuete kohaselt ja analüüsida seaduses kehtestatud meetoditega.

Iga joogivee veekäitleja kooskõlastab Terviseametiga joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks, milles lepitakse kokku joogivee kontrollimise ajakava ning sagedus.

Analüüsi tulemusi saab vaadata Terviseameti kodulehelt: https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV