Veemajandus

Tori valla veemajandusega tegeleb osaühing Sindi Vesi Teeninduspunktid on Toris, Sindis ja Saugas. Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

 • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 5199 5348
  klienditeenindus - 512 7780 / 442 0737
 • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
 • Sindi piirkonna kontaktisik Madis Veber – 5690 6768

Veemajandus Sindis

OÜ Sindi Vesi koduleht

Hinnad:

Sindi linna tegevuspiirkonnas:

 • tasu võetud vee eest 1,01 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 €/m3

Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi

 • tasu võetud vee eest 0,48 €/m3

Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus

 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,09 €/m3

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Veemajandus Tori piirkonnas

Hinnad

Tasu võetud vee eest:

 • Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,97 €/m³;
 • Taali külas Lossi puurkaevust 0,46 €/1 m³.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

 • Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,58 €/m³ eest;
 • Taali külas 1,02 €/1 m³.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Veemajandus Are piirkonnas

Hinnad:

 • tasu võetud vee eest 1,32 €/m3:  
 • tasu reovee ärajuhtimise eest 1,98 €/m3
 • ühe töölise töötund objektil 18 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Veemajandus Sauga piirkonnas

Seoses AS Sauga Varahalduse liitumisega OÜ-ga Sindi Vesi, on OÜ Sauga Varahalduse ärinimi nüüd OÜ Sindi Vesi ja pangas ülekandeid tehes palun kasutage uut ärinime ja arvel märgitud kontonumbrit. Rohkem infot https://www.sindivesi.ee/
 
Hinnad
Alates 01.01.2011.a. on vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kõikidele tarbijatele:
 • tasu võetud vee eest 0,79 €/m³
 • tasu reovee ärajuhtimise eest teeninduspiirkonnas (välja arvatud alad, kus eelvooluna kasutatakse Sindi-Pärnu heitvee survekollektorit) 1,79 €/m³
 • tasu reovee ärajuhtimise eest teeninduspiirkonnas, kus eelvooluna kasutatakse Sindi- Pärnu heitvee survekollektorit 2,32 €/m³
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 

 

Purgimisteenus

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@sindivesi.ee