Tori valla vee-ettevõtted ühinesid

Tori vallas tegutsesid kuni 7. jaanuarini ühisveevärgi eest vastutanud järgmised ettevõtted: OÜ Sindi VesiOÜ Are Vesi ja Tori Haldus OÜ ning AS Sauga Varahaldus. Ühtse eesmärgiga ettevõtete eraldi hoidmine oli aga keerukas ja kulukas, mistõttu Tori valla veemajandusega tegelevad ettevõtted otsustati koondada ühtse nime ja juhtimise alla.

Ühinemisprotsess sai alguse juba eelmise aasta mais, kui vee-ettevõtjad sõlmisid ühinemislepingu ning leppisid kokku, et Tori valla veemajandusega jätkatakse osaühing Sindi Vesi nime all. Ühinemine on saanud heakskiidu ka Tori Vallavolikogu poolt.

„Teenus muudatusega kvaliteeti ei kaota, teeninduspunktid jäävad alles Torisse, Sinti ja Saugasse," kinnitab Sindi Vee juhataja Ants Tormilind ning lisab, et Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Seoses ühinemisega muutuvad ka rekvisiidid ja info arve peal. „Palume kõikidel enne maksmist arve pealt täpne info üle vaadata ja veenduda nende õigsuses," lisab Tormilind.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

 • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 519 95348
  klienditeenindus - 5127 780 / 44 20 737
 • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
 • Sindi piirkonna kontaktisik Ants Tormilind – 509 4015
   

OÜ Sindi Vesi teavitab kõiki kliente ühinemisega kaasnevatest muudatustest peagi oma kodulehel www.sindivesi.ee

Lisainfo:

Ants Tormilind

Telefon: 509 4015

Purgimisteenus

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@saugavarahaldus.eu

 

Veemajandus endises Tori vallas

4.06.19

Tasu võetud vee eest:

 • Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,81 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,97 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;
 • Taali külas Lossi puurkaevust 0,38 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,46 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

 • Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,32 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,58 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;
 • Taali külas 0,85 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,02 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

 

Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

 
 

Veemajandus Sindis

4.06.19

 

OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinnad:

 • Sindi linna tegevuspiirkonnas:

- tasu võetud vee eest 0,84 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,46 €/m3

 

 • Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi

- tasu võetud vee eest 0,40 €/m3

 

 • Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,91 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Veemajandus Saugas

4.06.19
Seoses AS Sauga Varahalduse liitumisega OÜ-ga Sindi Vesi, on OÜ Sauga Varahalduse ärinimi nüüd OÜ Sindi Vesi ja pangas ülekandeid tehes palun kasutage uut ärinime, kontonumbrid jäävad samaks.
Meie koduleht jääb üleminekuperioodil (kaks kuud) avatuks ja veemõõtja näitusid saab teatada endistele telefonidele ja meiliaadressidele.
Samuti jääb esialgu võimalus teatada näitu kodulehekülje kaudu.