Havi kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 09.10.2019 korraldusega nr 788 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Vainu külas Havi kinnistul.

Algatamise otsus