Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 08.07-06.08.2024 . Marjapõllu ja Liisapõllu...

Eametsa külas Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalikustamine

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 08.07-06.08.2024 . Marjapõllu ja Liisapõllu...

AS TREF Nord teatab: Jänesselja ringristmiku Sauga keskuse poolne osa avatakse juuli esimesel nädalal. Seejärel alustatakse Kilksama poolse osa ehitusega. Kilksama-Urge suunas ja Alexela...

Liikluskorralduse muudatused Sauga-Pärnu 2+2 teelõigul

AS TREF Nord teatab: Jänesselja ringristmiku Sauga keskuse poolne osa avatakse juuli esimesel nädalal. Seejärel alustatakse Kilksama poolse osa ehitusega. Kilksama-Urge suunas ja Alexela...

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil. Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike...

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta taotlusvoor on avatud

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil. Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike...

Tori Vallavalitsus korraldab 01.07-14.07.2024 Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeeringuala suurus on 1400 m 2 . Kinnistu asub Vana-Tallinna...

Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.07-14.07.2024 Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Planeeringuala suurus on 1400 m 2 . Kinnistu asub Vana-Tallinna...

Sooja toidu transpordiks Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele otsustati sõlmida leping osaühinguga New Service. Lepingu tähtaeg on 31.05.2026. Otsustati...

Vallavalitsuse 12. juuni istungil

Sooja toidu transpordiks Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele otsustati sõlmida leping osaühinguga New Service. Lepingu tähtaeg on 31.05.2026. Otsustati...

Tori Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil kell 15.00 Tori Rahvamajas. OTSEÜLEKANNE Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris. Volikogu...

Tori Vallavolikogu 20.06.2024 istungi otseülekanne

Tori Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil kell 15.00 Tori Rahvamajas. OTSEÜLEKANNE Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris. Volikogu...

Teetruubi vahetuse tõttu on Randivälja-Võlli tee suletud avahemikus 13. juuni kell 12 kuni 14. juuni kell 18. Palume järgida ajutisi liiklusmärke.

Randivälja-Võlli tee on ajutiselt suletud

Teetruubi vahetuse tõttu on Randivälja-Võlli tee suletud avahemikus 13. juuni kell 12 kuni 14. juuni kell 18. Palume järgida ajutisi liiklusmärke.

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu (ehr kood 120249412) laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu (ehr kood 120249412) laiendamiseks...

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule elamu ehitamiseks  ja selleks vajaliku...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule elamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 12.06-25.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule elamu ehitamiseks  ja selleks vajaliku...

Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sindi raekoja restaureerimine. Projekteerimis-ehitustööd" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.  ...

Vallavalitsuse 5. juuni istungil otsustati

Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Sindi raekoja restaureerimine. Projekteerimis-ehitustööd" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid.  ...

Häältelugemiskomisjon alustab Euroopa Parlamendi valimiste hääletussedelite ülelugemist esmaspäeval, 10.06.2024 kell 10.00 Tori Vallavalitsuses Pärnu mnt 22 Sindis. Ülelugemine on avalik.

Hääletussedelite ülelugemine

Häältelugemiskomisjon alustab Euroopa Parlamendi valimiste hääletussedelite ülelugemist esmaspäeval, 10.06.2024 kell 10.00 Tori Vallavalitsuses Pärnu mnt 22 Sindis. Ülelugemine on avalik.

Tori Vallavalitsus korraldab Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala...

Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BIOLAN Baltic OÜ (registrikood: 10053500; aadress: Kasvuturba, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond 87001) esitatud keskkonnaloa nr...

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BIOLAN Baltic OÜ (registrikood: 10053500; aadress: Kasvuturba, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond 87001) esitatud keskkonnaloa nr...

Ühekordset toetust saavad vabaühendused taotleda Tori valla elanikele suunatud või kohalike elanike poolt korraldatavateks avalikeks sündmusteks ja ühistegevusteks. Sündmus või tegevus peab...

Vabaühenduste ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. juuni

Ühekordset toetust saavad vabaühendused taotleda Tori valla elanikele suunatud või kohalike elanike poolt korraldatavateks avalikeks sündmusteks ja ühistegevusteks. Sündmus või tegevus peab...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 310 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Nurme külas asuval Vana-Tallinna mnt 37 (80901:001:1262) kinnistul. ...

Detailplaneeringu algatamine Nurme külas Vana-Tallinna mnt 37 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 310 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Nurme külas asuval Vana-Tallinna mnt 37 (80901:001:1262) kinnistul. ...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 311 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel....

Detailplaneeringu algatamine Tammiste külas Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 311 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel....

Tori Vallavalitsus korraldab 04.06-17.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kõrsa külas Uuekuke kinnistule (80803:001:1024) ridaelamu ehitamiseks ning kinnistule...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Kõrsa külas Uuekuke kinnistule ridaelamu ehitamiseks ning kinnistule juurdepääsutee rajamiseks Sindi linnas Väike-Viira tänava kaudu

Tori Vallavalitsus korraldab 04.06-17.06.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kõrsa külas Uuekuke kinnistule (80803:001:1024) ridaelamu ehitamiseks ning kinnistule...

Otsime kiiresti suveperioodiks tugiisikut 9-aastasele sügava puudega poisile. Tugiisiku ülesanne on lapse koduses keskkonnas erinevate hooldustoimingute tegemine (toitmine, ravimite manustamine,...

Otsime tugiisikut 9-aastasele lapsele

Otsime kiiresti suveperioodiks tugiisikut 9-aastasele sügava puudega poisile. Tugiisiku ülesanne on lapse koduses keskkonnas erinevate hooldustoimingute tegemine (toitmine, ravimite manustamine,...

Volitati sotsiaalnõunikku täitma Tori Vallavalitsuse esindajana täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Raamlepingu...

Vallavalitsuse 30. mai istungil

Volitati sotsiaalnõunikku täitma Tori Vallavalitsuse esindajana täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Raamlepingu...

Algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu II etapp, mille raames täpsustuvad ühenduse detailid ja trass. Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse...

Algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu II etapp

Algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse eriplaneeringu II etapp, mille raames täpsustuvad ühenduse detailid ja trass. Mais algas Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta20
of 174