« Tagasi

Lumetõrje Tori vallas

Vallavalitsus palub erateede ja tiheasustuses asuvate kinnistute omanikel lumelükkamise hõlbustamiseks:
  • üle vaadata teeäärsed puud ja põõsad;
  • vajadusel kärpida teele ulatuvaid oksi, mis segavad lumelükkamist;
  • tähistada ohtlikud esemed, mis lume alt ei pruugi paista;
  • arusaamatuste vältimiseks palume tähistada ka piir, milleni lund lükata.
Kui eelpool nimetatud tööd on tegemata, ei saa erateedel nendes kohtades lumetõrjet teostada enne takistuste kõrvaldamist.
 
Tori valla teede ja tänavate talvise hoolduse eest vastutab taristunõunik Toomas Parm, telefon 520 6932, e-post: toomas.parm@torivald.ee
 
Lumelükkamisega seotud küsimustega võib pöörduda ka vallavalitsuse piirkondlike esindajate poole: 
  • Sauga: Priit Ruut, priit.ruut@torivald.ee; 5649 0409;
  • Are: Signe Rõngas, signe.rongas@torivald.ee; 525 3189;
  • Sindi: Raigo Paulberg, raigo.paulberg@torivald.ee; 5667 0496;
  • Tori: Jüri Puust, jyri.puust@torivald.ee; 518 3374.