« Tagasi

Vallavalitsuse istung 6. jaanuaril

6. jaanuaril vallavalitsuses:

  1. Otsustati välja anda neli ehitusluba.
  2. Otsustati ühe inimesega sõlmida ja kuue inimesega pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingud.
  3. Otsustati kinnitada ühe 2019. aasta hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanne ja maksta välja toetus.

Vallavalitsuse ja volikogu istungi protokollidega saab tutvuda dokumendiregistris.