« Tagasi

Kuus valla kodu tehti tuleohutumaks

Üle-eestilise projekti „Kodud tuleohutuks" käigus tehti päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöös kokku tuleohutumaks 425 kodu, neist kuus Tori vallas.

Projekti eesmärk on muuta tuleohutumaks kodud, mille elanikud end ise aidata ei saa: lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Abisaajad valivad välja kohalikud omavalitsused ja päästeamet. Tori vallas tehti 2020. aastal korda kolme eluaseme küttesüsteemid (ahi, pliit, soemüür, korsten), kolmes kodus uuendati ja parandati elektrisüsteeme, lisaks paigaldati üks õhksoojuspump. Projektile kulus kokku 10 037,46 eurot, sellest 6000 eurot oli päästeameti toetus ja ülejäänu valla oma panus.

Eesti tulesurmade statistika kohaselt on suurimas riskirühmas kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mitte toime tulevad inimesed. Eluhoonetulekahjude peamised tekkepõhjused on hooldamata ja korrast ära kütte- ja elektriseadmete kasutamine ning rikked elektripaigaldistes ja -seadmetes.

Päästeameti ennetusosakonna juhataja Viktor Saaremetsa sõnul on kodude tuleohutumaks muutmisel viimaste aastatega ära tehtud väga suur töö ning väga paljud kitsikusse sattunud inimesed said aasta lõpetada turvalisemalt oma soojas kodus, abivajajajaid olevat aga veel palju.

Päästeameti, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ühine kodude tuleohutuks tegemise projekt algas 2018. aastal, tänu lisarahastusele jätkuvad tegevused ka järgmisel aastal.