« Tagasi

Vallavanema aasta kokkuvõte

Foto: Maaris Puust

Iga uus aasta on eriline, kuid 2020 oli väga omanäoline. Kes oleks aasta tagasi osanud aimata, et kogu maailma tabab enneolematu tervishoiukriis. Kuid hoolimata erinevatest piirangutest läks suuremal osal meist ja ka Tori vallal pigem hästi. Järgnevas kirjutises vaatangi aastale tagasi ja toon välja peamise, mille põhjal nii arvan.

Tori vallavalitsuse plaan on alati ambitsioonikas. Kui kõrgeid sihte ei sea, siis häid tulemusi ei saavuta. Seetõttu olid aasta alguses võetud eesmärgid isegi veidi suuremad, kui tegelikkuses oleksime teha jõudnud. Kevadine eriolukord tõi koostatud plaani hulga muutujaid juurde ning meie ainus võimalus oli kohaneda. Kokkuvõttes tähendas see planeeritust rohkem tööd. Muutujate all pean silmas eriolukorra lahendamisega seotud ülesandeid ning eriolukorra tõttu tekkinud toetusvõimalusi, mis majanduse turgutamise eesmärgil käima lükati. Kokkuvõttes õnnestus meil selleks ja järgmiseks aastaks juurde saada ligi poolteist miljonit eurot investeeringutoetusi. Toetused jagunesid alljärgnevalt:

1) 660 tuhat eurot mitmesugusteks uuteks investeeringuteks, mille suuname laste ja noorte hüvanguks. Toetuse abil rajame kolm mänguväljakut (üks Aresse ja kaks Saugasse), rulapargid Saugasse, Aresse ja Sinti, parkla Sauga Musta Maja peaukse ette ning rekonstrueerime Sindi gümnaasiumi staadioni. Plaanides oli ka Tori noortekeskuse rajamine, kuid detailplaneeringu menetluse pikkus lükkas selle viimasel hetkel kõrvale. Lisaks on projekteerimise käigus selgunud, et Muraka tee 1 maja rekonstrueerimise eelarve ületab meie algselt planeeritu pea kolm korda, mistõttu tuleb asuda lisavahendeid otsima. Selle asemel sai kiirkorras selle toetuse nimekirja lisatud paar suuremat Tori piirkonna teed.

2) 382 tuhat eurot saime teede investeeringuteks, mille eest rajasime pea täies mahus kruusateedele mustkatteid.

3) 100 tuhat eurot saime objektipõhist toetust Lepplaane tee ja Pärivere külas asuva Aadu silla rekonstrueerimiseks. Lepplaane tee sai mustkatte alla, Aadu sild rekonstrueeritakse järgmisel aastal.

4) üle 60 tuhande saime Eametsas asuva Tsentraali tee rekonstrueerimiseks. Tee valmib järgmisel aastal.

5) 202 tuhat saime Sindis asuva Pärnu mnt 51 ehk Sindi vanima maja rekonstrueerimiseks, ka see valmib järgmisel aastal.

Hetketeadmise kohaselt võttis vallavalitsuse toimekas meeskond eriolukorra meetmetest maksimumi, kuid teisalt tähendas see kahte mahukat projekteerimist, detailplaneeringut ja mitmeid riigihankeid, mis tuli lisatööna ja piiratud ajaga ellu viia. Täiendav töömaht lükkas paraku edasi mõned meie esialgsed eesmärgid ning seetõttu pole õnnestunud aasta lõpu seisuga veel ehitustöödeni jõuda Sindi seltsimajas ja raekojas. Mõlema objekti ettevalmistavad tööd on tänaseks hoo sisse saanud ning tegelik ehitus saab alata juba järgmisel aastal.

Muus mõttes jääb 2020. aastat iseloomustama suur teede ehitamine. Rajasime ca 25 km tolmuvaba katet kruusateedele, sõitjatele avati uus Jänesselja tänava ristmik Sauga alevikus ja Lomba tee Kilksama külas. Lisaks valmis Sauga tehnopark. Suigu lasteaia teede ja platside lõplik asfalteerimine jääb külmade ilmade tõttu kevadperioodile. Püüame veel paar aastat suuremat teede ehituse mahtu üleval hoida, sest võib arvata, et kohe, kui hakatakse ehitama Via Baltica lõike ja Rail Balticut, hakkavad ehitushinnad jälle kerkima.

Teistest tegevustest võib välja tuua Are noortekeskuse ja Tori Kalda tänava sotsiaalelamu rekonstrueerimise, pideva tänavavalgustuse uuendamise ja täiendamise ja palju muid väiksemaid tegevusi.

Vaadates otsa selle aasta tulumaksu laekumisele, tuleb hoolimata kevadisest kartusest tunnistada, et kukkumist siiski ei tulnud. Kui 2019. aastal laekus valla eelarvesse pea 9,3 miljonit eurot tulumaksu, siis 2020. aasta võib selle paarisaja tuhande euroga isegi ületada. See omakorda viitab sellele, et suurt tulude langust ei ole palgasaajatel praeguseni veel olnud. Kuna majanduskeskkond on veel veidi segane, siis hoiame järgmise aasta esimeses pooles pisut tagasihoidlikumat joont, kuid suurte investeeringutega liigume kiirelt edasi, et anda oma panus majanduse taastumisele.

Järgmisel aastal juba järgmised eesmärgid. Lisaks suurtel ehitusobjektidele on kevadel üheks olulisemaks märksõnaks uue arengukava koostamine, kus võtame eesmärgiks sõnastada selge ja kogu valda hõlmavava tulevikuvisioon. Kas oleme lihtsalt Pärnu linna magala või hoopis midagi erilisemat? Rohelisem, säästlikum, liikuvam, lapsesõbralikum…? Nendest eesmärkidest tulenevalt liiguks juba edasi igapäevaste tegevustega.

 

Ilusat aastavahetust soovides

Lauri Luur, vallavanem