« Tagasi

Vallavalitsuse istung 30. detsembril

 

 1. Tunnistati riigihanke „Sindi seltsimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimistööd" edukaks ja kvalifitseerituks osaühingu Visioonprojekt pakkumus  48 945 eurot (lisandub käibemaks).
 2. Tunnistati väikehanke „Tori valla ajalehe küljendusteenus, trükkimisteenus ja kojukanne" edukaks ja kvalifitseerituks:
 • osaühingu Ajakirjastus pakkumus ajalehe küljendusteenusele hinnaga 149 eurot ühes kalendrikuus (lisandub km);
 • aktsiaseltsi Postimees Grupp pakkumus ajalehe trükkimisteenusele hinnaga 0,105 eurot ühe ajalehe eksemplari kohta ja ajalehe kojukandeteenusele hinnaga 0,1298 eurot ühe ajalehe eksemplari kohta.
 1. Kinnitati Tammiste lasteaia hoolekogu koosseis 2020/21. õppeaastal.
 2. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetust ühele Tori valla noorele 48,23 eurot.
 3. Otsustati eraldada mittetulundusühingule Terve Are 446 eurot projekti „Are jõusaali laiendamine" omaosaluse tasumiseks.
 4. Väljastati ühed projekteerimistingimused.
 5. Otsustati välja anda kaks ehitusluba, sh Eametsa külas Pärnu Lennujaama kinnistule pääste- ja hooldustehnika angaari püstitamiseks.
 6. Otsustati taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist osaühingule JuniorPartner kuuluvale Tammiste külas asuvale Soovikusalu katastriüksusele sademeveekraavide rajamiseks.
 7. Otsustati taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Tammiste külas asuvale Oblika põik 1 katastriüksusele sõidukite ümberpööramiskoha rajamiseks.
 8. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Telia Eesti kasuks Sauga alevikus asuva Sauga kergliiklustee L3 katastriüksusele elektroonilise side võrgu siderajatise rajamiseks.
 9. Otsustati pikendada 23 isikuga sotsiaaleluruumi üürilepingud.
 10. Tunnistati kehtetuks Tori Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldus nr 827 „Enampakkumise tulemuste kinnitamine", kuna Suigu külas Suurfarmi teel asuvate garaažibokside 1, 14 ja 15 võõrandamiseks läbiviidud kirjaliku enampakkumise võitja on loobunud ostu vormistamisest. Tunnistada enampakkumise võitjaks paremuselt teise pakkumise teinud osaühing Hõbesõlg.