« Tagasi

Elanikelt laekus üle 100 ettepaneku arengukava muutmiseks

Tori valla arengukava 2018-2030 muudatused kinnitati volikogus. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. Samuti on selles välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. 

2018. aastal võttis Tori Vallavolikogu vastu Tori valla arengukava aastateks 2018-2030. Arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal ja nii algas ka 2020. aasta 26. märtsis Tori valla arengukava 2018-2030 läbivaatamine ja muutmine.

Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid 2020. a juunis avalikud arutelud. Elanikega kohtumistelt kogutud ettepanekud jagati arengukava ettepanekuteks ja jooksvateks küsimusteks. Jooksvad küsimused suunati vallavalitsuse poolt vallavalitsuse spetsialistidele täitmiseks.

Kokku laekus ettepanekuid:

• vallavalitsuselt: 63;

• avalikelt kohtumistelt elanikega: 91 (54 arengukava ettepanekut + 37 ettepanekut, mis suunati jookvate tööde nimekirja);

• avalikustamise ajal: 11.

Muudetud Tori valla arengukava kinnitati vallavolikogus 22. oktoobril, kuid elanike ettepanekud valla elu edendamiseks on oodatud igal ajal aadressil: tori@torivald.ee.

Lisainfo: arendusnõunik Kaire Ilus, kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899

 

Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 

Ettepanekud elanikelt arengukavasse

Ettepanekud elanikelt - jooksvad tööd