« Tagasi

Arvamuse küsimine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse AS YIT Eesti (registrikood 10093801; aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312; edaspidi ka ettevõte) 18.06.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/327327 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotlusmaterjalid. Taotlus nr TKL/1003953 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-110408 all. Keskkonnaluba soovitakse muuta seoses Pärnu maakonnas Tori vallas Sauga alevikus Selja tee 17 (registriosa 1416606, 73001:001:0139) asuva YIT Eesti olmehoone puhasti (reoveepuhasti kood PUH0672210), Kaalumaja puhasti (reoveepuhasti kood PUH0672190), olmehoone väljalaskme (väljalaskme kood PM221) ja Kaalumaja väljalaskme (väljalaskme kood PM219) välja võtmisega loast.