« Tagasi

Aasta haridustöötajad on Eda Tenson, Evely Pajula, Helle Salumäe ja Raili Reimets

Tori vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku tunnustada ning anda Tori valla aasta haridustöötaja aunimetus neljale suurepärasele haridustöötajale:
Eda Tenson – Tammiste Lasteaia direktor;
Evely Pajula – Are Kooli käsitöö- ja kehalise kasvatuse õpetaja;
Helle Salumäe – Sindi Muusikakooli õpetaja;
Raili Reimets – Are Kooli logopeed.
 
 
Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson väärtustab juhina eelkõige inimesi. Ta annab endast parima, et lasteaia vaimne keskkond oleks igale töötajale meeldiv ning igale lapsele tema arengut mitmekülgselt toetav. Otsuste tegemistesse kaasab ta aktiivselt ka personali, on avatud kuulama kõiki ettepanekuid. Samal ajal ei karda ta asjaliku diskussiooni teel iseenda arvamust muuta, teda huvitab nii töötajate kui laste jaoks parim, võimaluse korral teaduspõhine lahendus. Eda käitub oma väärtushinnangute kohaselt, hindab kõrgelt inimsuhteid, ausust, põhjalikkust. Ta teeb oma tööd suure südame ja kirega. Tulemuste osas ei lepi ta vähemaga kui „väga hea". Lapsevanemad, sh hoolekogu, hindavad Eda kui direktori usaldusväärsust ja diskreetsust. Vanemad võivad julgelt Edale usaldada ka kõige tundlikumaid teemasid ning võivad sealjuures olla kindlad tema konfidentsiaalsuses.
 
Evely Pajula on Are koolis ja Are kogukonnas spordi ja käsitöö aukohale tõstnud, õpilaste poolt parimaks õpetajaks valitud, pühendunud ja isikliku eeskujuga inspireeriv õpetaja. Ta on kolme Are Koolis töötatud aasta jooksul loonud tundides võrkpalli etapilise õpetamise 1.-9. klassini.  Võrkpallitrenn on õpilaste seas väga populaarne. Õpetaja Pajula arvestab laste füüsiliste võimetega kehalise kasvatuse tundides. Ta leiab loovaid sportlikke tegevusi, kus laps ennast hästi tunneks ja tajuks, et ta spordib. Õpetaja põhimõte on, et laps võistleb iseendaga, et ta harjutades hakkaks saavutama paremaid tulemusi kui varem. Tema õpilased saavutanud väga häid tulemusi maakonna spordivõistlustel, kooli meeskondadel on kohe tunda, et õpetaja on nad "ühe mütsi alla" saanud. Käsitöötundides annab õpetaja õpilastele loomingulise vabaduse ja innustab neid. 
 
Helle Salumäe on Sindi Muusikakoolis töötanud väikese vaheajaga kooli avamisest saadik ehk  pea 32 aastat. Ta õpetab lastele solfedžot, tegeleb ettevalmistusklassidega ning töötab ka laulusolistide ja ansamblitega. Tema juhendatud lauljad ning ansamblid on edukad olnud mitmetel laulvõistlustel. Helle Salumäe töö õplastega on äärmiselt põhjalik, läbimõeldud, sihipärane ja eesmärgistatud. Oma töös on ta osanud ühendada pikaajalise pedagoogilise kogemuse kaasaegse paindlikkuse ja individuaalse lähenemisega. Tema metoodika on tõestanud, et ka vähem muusikaalsed lapsed on võimalik järjepideva tööga laulma ja muusikast rõõmu tundma panna. Väikestele lastele oskab õpetaja Salumäe läheneda erilise empaatia ja vajaliku paindlikkusega. Ta on õpilastele ja ka kolleegidele suureks eeskujuks ja toeks oma tasakaalukuse, vitaalsuse ning äärmise põhjalikkusega.
 
Raili Reimets on Are Koolis logopeedina töötanud 21 aastat. Ta on enesekindel ja järjepidev õpetaja, kes on oma tööde ja tegemistega saavutanud silmnähtavalt head tulemused. Ta oskab ja suudab leida tee iga lasteaialapse ja kooliõpilaseni, on oma tööle pühendunud ning hea nõuandja nii juhtkonnale, kolleegidele ja lapsevanematele. Raili Reimets osaleb maakondlikes nõustamise tugivõrgustikes ning on suureks toeks ka tugiisikutele. Ta on alati nõus kaasa lööma uutes ja huvitavates projektides nii laste kui töötajatega ning on väga meeldiv ja abivalmis kolleeg.
 
 
 
Suur aitäh südamega antud panuse eest ja palju õnne!
 
 
Turvalisuse kaalutlustel sel aastal kahjuks haridus- ja noorsootöötajatele ülevallalist vastuvõttu ei korraldata, kuid vallavalitsus tervitas haridustöötajaid õpetajate päeva puhul, saates kõikidesse haridusasutustesse pidupäevatordi.