« Tagasi

Tori vallavolikogu soovis Sindi väliujulasse vetelpäästet

18. juunil toimunud istungi päevakorda oli volinike poolt lisatud ettepanek, kus sooviti Sindi väliujulasse vetelpääste vajaduse osas volikogu poolset seisukohta.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Gerli Metsa koostatud ettepanekus seisab, et väliujula rajati 1935. aastal ning on sellest ajast püsinud populaarse vabaaja veetmise kohana. "2000. aastate alguses oli koht amortiseerunud ning kasutus oli seetõttu minimaalne. 2012. aastal taasavati väliujula (ujuvsildadest bassein). Väliujulas on võimalik peale ujumise tegeleda ka võrkpalli, korvpalliga, lisaks on seal treeningpark (välijõusaal), mida eeskätt kasutavad noored spordihuvilised. Aastaid on kohalik omavalitsus väliujulas kasutanud vetelpääste teenust (kell 12.00-20.00), et tagada suplejate ohutus. Ujula on suvel väga populaarne, üsna tavapärane on, et korraga viibib ujulas ca 25 inimest, on ka hetki, kus on rohkem osalejaid, kellest enamus on lapsed." Lisaks tõi Mets volinike ees ettepanekut tutvustades välja, et Eestis on väga palju uppumissurmasid, mida vetelpääste kindlasti aitab ära hoida.

Vallavalitsuses puudus antud küsimuses selge üksmeel ning pigem toetati ujumise algõppe treeningute käivitamist ja seetõttu jäeti küsimus volikogu otsustada. Volikogu otsustas kaalukalt, et teenus on vaja väliujulasse lisada ning peale tänast istungit hangitakse vetelpääste Sindi ujulasse. NB! Tuletame meelde, et iga lapsevanem vastutab oma lapse järelevalve eest Sindi ujulas ja teistes ujumiskohtades veekogude ääres! Päästeameti veeohutuse juhendmaterjal leitav SIIN.

Sindi väliujulasse jõuab Supluse tänavalt ning on varustatud korv- ja võrkpalliväljakutega ning välijõusaaliga. Lisaks on olemas ka avalik tualett. 

 

Sindi ujula 2019. aasta suvel, autor: Ott Rõngas