« Tagasi

Pulli külas Matsko kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 15.06-29.06.2020 Tori vallas Pulli külas Matsko kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 16.12.2005 otsusega nr 81. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada Lille tee 1 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10 % ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppele Sauga teenuskeskuses Selja tee 2a, Sauga alevik. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.