« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.
Rail Balticu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonna põhjaosas 16 km pikkusel lõigul Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Raudteelõik kulgeb Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist lõuna suunas Taarikõnnu looduskaitseala ja Kergu looduskaitseala vahelt. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on koht, kus kavandatav raudteetrass jõuab Tallinn–Lelle–Pärnu raudteekoridorini. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.
 
Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu veebis. Avalik arutelu toimub 30.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas, aruteluga saab liituda TTJA kodulehel olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.
 
Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 26.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaleda, palume sellest teada anda hiljemalt 26.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 07.07-14.07.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-2972-020.
KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 14.07.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
 
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.