« Tagasi

Tori vallavalitsus otsustas lapsevanemad maikuus vabastada lasteaia kohatasu maksmisest

Kohatasu maksmisest on vabastatud need lapsevanemad, kes oma lapsi maikuus lasteaeda ei too (täpsem info lasteaiast). Suur tänu ning tunnustus lapsevanematele, kes mõistavad, et nakkuse edasikandumise takistamise üheks eelduseks on kollektiivis viibimise vältimine. Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta. Lapsevanematel, kellel oma töö tõttu on laste lasteaeda toomine vältimatu vajadus, palume järgida kõiki ennetusmeetmeid piisknakkuse leviku tõkestamiseks ja lasteaeda tuua ainult terveid lapsi. Meie tublid lasteaiatöötajad peavad rangelt kinni hügieeninõuetest ning kehtestatud reeglitest, et hoida lapsi, ennast ja kolleege.

Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud ettekirjutusi.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf

Lisainfo lasteaiast või:

Jana Malõh

abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Tori Vallavalitsus

+372 5259 421, jana.maloh@torivald.ee