« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Tammiste külas asuvate  Kellukese tee 2 ja Kellukese tee 4 kinnistute detailplaneeringu alal tekkivale uuele tänavale määrata nimeks Päevalille tänav.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 14.04.2020 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.