« Tagasi

Austatud tulevane Sindi Gümnaasiumi 10. klassi õpilane!

Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tingimustest lähtuvalt korraldame käesoleval aastal vastuvõtu Sindi Gümnaasiumi 10. klassi kontaktivabana. Et pääseda meie kooli 10. klassi, on sinu ülesandeks saata oma hinneteleht terve õppeaasta kohta 10. aprilliks kooli meiliaadressile vastuvott@sindi.edu.ee. Sisseastumisvestlusi ei korraldata.

Hinnetelehti ootame nii varasemalt sisseastumisvestlustele registreerinutelt kui ka neilt, kes ennast veel registreerida ei jõudnud.

Kooli vastuvõtt otsustatakse hinnetelehtede põhjal moodustunud pingerea alusel. Vastu võetud õpilasi teavitatakse e-kirja teel hiljemalt 1. maiks 2020.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust meiliaadressil sg@sindi.edu.ee.

Vaata kindlasti ka meie kooli tutvustavat videot: https://drive.google.com/file/d/1OowODsj4fLxxqKELLhMqJeH6SvLE-ERh/view