« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 21.06-04.07.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Suvilate tee 25 kinnistule (73001:001:0799) abihoone ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu