« Tagasi

Vallavalitsuse 18. mai istungil

 1. Otsustati välja anda projekteerimistingimused:

1.1 Sindi linnas Kirsi tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

1.2 Jõesuu külas Karini kinnistule abihoone/sauna ehitamiseks.

 1. Otsustati seada sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele sideehitiste rajamiseks.
 2. Otsustati seada sundvaldus OÜ Sindi Vesi kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike talumiskohustuse kehtestamise eesmärgil.
 3. Otsustati nõustuda Kilksama külas Ida põik 1 ja Ida põik 2 katastriüksuste jagamisega, Selja külas Kääriku tee 1, Kääriku tee 2 ja Kääriku tee 4 katastriüksuste jagamisega ja Eavere külas Alt-Põllu katastriüksuse jagamisega.
 4. Nõustuti keskkonnalubade nr KMIN-009 (Nurme Turvas turbatootmisala) ja nr KMIN-008 (Nurme II turbatootmisala) muutmise otsuse täiendatud eelnõuga.
 5. Otsustati anda ehitusluba:

6.1 Eametsa külas Suvilate tee 23 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

6.2 Randivälja külas Tamme kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.

6.3 Sindi linnas Õie tn 2 kinnistule elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

6.4 Kurena külas Tondisoo kinnistule abihoone püstitamiseks.

6.5 Sindi linnas Sindi pais kinnistule kaldakindlustuse ja kivivallide rajamiseks.

 1. Tunnistati Suigu külas Suurfarmi tee 4 kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjaks Karjamõisa OÜ pakkumine summas 11 000 eurot.
 2. Määrati toetust huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks 104-le Tori valla noorele summas 20 263.69 eurot.
 3. Kinnitati Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti lahtiolekuajad perioodil 1. juunist kuni 31. augustini.
 4. Otsustati rahastada valla eelarvest kolme lapsehoiuteenusel käiva lapse lapsehoiuteenuse kohatasu.
 5. Anti välja korraldus munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks.
 6. Otsustati garanteerida projektile „Jõesuu lasteaia hoone lammutamine" omaosalus 18 936.00 eurot ja projektile „Kalurite tee 6 hoonete lammutamine" omaosalus 4428.00 eurot.