« Tagasi

Tori Vallavolikogu 19. mai istungil

Tori Vallavolikogu 19. mai istungit saab järele vaadata SIIT

 1. Ülevaade uuringust „Tori valla Sauga ja Pärnu jõgede lihkeohtlike jõelõikude kaardistamine, lihkeohtlikel jõelõikudel ehituskeeluvööndi piiri määramine ning lihkeohu vältimise põhimõtete väljatöötamine".
 2. Võeti vastu määrused:

2.1  Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord;

2.2 Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine.

 1. Kinnitati Tori valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
 2. Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tori vallale kuuluv kinnistu Jõesuu külas alghinnaga 5000 eurot.
 3. Otsustati omandada tasuta Tori vallale Nurme külas asuvad Kukerpuu tee ja Kukerpuu tee 5 katastriüksused.
 4. Otsustati omandada AS-lt Tallinna Lennujaam Tori vallale Eametsa külas asuv Allika kergliiklustee L1 katastriüksus ja Sepa tee L2 katastriüksus hinnaga null eurot ja võõrandada otsustuskorras AS-le Tallinna Lennujaam Eametsa külas asuv Tori vallale kuuluv Jõevahe katastriüksus hinnaga 0 eurot.
 5. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Tori valla kasuks Kilksama külas Kaasiku tee ja Kaasikukaare tee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
 6. Anti nõusolek hüpoteegi kustutamiseks, mis oli ette nähtud rajatiste väljaehitamise tagamiseks. Hüpoteegiga olid koormatud Tammiste külas aadressid Päevalille 1, 2, 3, 5, 6, 8.
 7. Nõustuti Tori valla ja L.L Corrector OÜ vahel 12.10.2018 sõlmitud lepingu põhitingimuste muutmisega, mis käsitles Vainu külas Kubja tee L1 kinnistu müümist vallale. Müümine asendatakse ajutiselt sundvalduse seadmisega avalikuks teeks.  
 8. Otsustati nõustuda Eametsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega.
 9. Otsustati lõpetada Pulli külas Nasa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 10. Otsustati hüvitada vallavanem Lauri Luurile isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamine sõidupäeviku alusel igas kuus 335 euro ulatuses.
 11. Finantsjuht Gülli Kaunissaare ülevaade 2022. aasta I kvartali eelarve täitmisest.
 12. Arutelu Tori valla territooriumil asuvatest punamonumentidest ja nende võimalikust teisaldamisest.