« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung toimub 19. mail

Tori Vallavolikogu II koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 19. mail kell 15.00  Are Huvikeskuses.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Infopunkt

Uuring „Tori valla Sauga ja Pärnu jõgede lihkeohtlike jõelõikude kaardistamine, lihkeohtlikel jõelõikudel ehituskeeluvööndi piiri määramine ning lihkeohu vältimise põhimõtete väljatöötamine"

Ettekandja Annette Talpsep, IPT Projektijuhtimine OÜ

 1. Määruse „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja sotsiaalnõunik Kaja Rebane

 1. Määruse „Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Otsuse „Tori valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandjad pearaamatupidaja Getlin Kakko ja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine elektroonilisel enampakkumisel (Hakkehoidla)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Vara omandamine (Kukerpuu tee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Kukerpuu tee 5)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine ja otsustuskorras võõrandamine (Allika kergliiklustee L1, Sepa tee L2 ja Jõevahe)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Kaasiku, Kaasikukaare tee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine hüpoteegi kustutamiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine lepingu muutmiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Eametsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nasa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh

 1. Infopunkt

2022. aasta I kvartali eelarve täitmine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar