« Tagasi

Vallavalitsuse 3. mai istungil

1. Otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Verston Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehituseks aastal 2022. Lepingu maksumus on 305 467,65 eurot (lisandub käibemaks) ja tähtaeg 4 kuud lepingu sõlmimisest.

2. Otsustati sõlmida töövõtuleping maksumusega 16 420,06 eurot (lisandub km) osaühinguga Tiptiptap Are ronimiskompleksi rajamiseks. Tööde teostamise tähtaeg on 31.08.2022.

3. Otsustati sõlmida leping Metos Aktsiaseltsiga Sindi lasteaiale köögitehnika soetamiseks:

  • osa 1 — keedukatel 14 917,14 eurot (lisandub km);
  • osa 2 — külmkamber 4 979,24 eurot (lisandub km);
  • osa 3 — praepann 4 070,26 eurot (lisandub km).

4. Nõustuti Sookana ja Nurga katastriüksuste jagamistega.

5. Nõustuti Elbu turbaraba 2 ja Kiisa tee 12a katastriüksuste lähiaadresside muutmistega.

7. Otsustati seada osaühingu Sindi Vesi kasuks sundvaldused Jõepere, Maasika, Pärnaõie ja Randivälja kinnistutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku rajamiseks.

9. Otsustati seada sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Ado-Metsa kinnistule elektripaigaldise rajamiseks.

10. Otsustati anda ehitusload:

  • Jõesuu külas Keskuse tee 4 asuva lasteaia lammutamiseks;
  • Tammiste külas Kalurite tee 6 asuva aiamaja lammutamiseks.

11. Määrati Nulu tn 2, Sauga alevik, Tori vald, kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks läbi viidava avaliku kirjaliku enampakkumise lisatingimused.

12. Vabastada osaühing Trege ajutiselt üüritasu maksmisest.

13. Otsustati algatada pärimismenetlus.

14. Kinnitati loome- ja spordistipendiumi komisjoni uus koosseis.

15. Kehtestati Tori Valla Raamatukogu teenuste uus hinnakiri.