« Tagasi

Meeldetuletus maastikusõidukite juhtidele

Tori vallavalitsus ja piirkonnapolitsei juhivad tähelepanu, et Sindi linna pargid ei ole kohad, kus võib sõita mootorsaani või ATV-ga. Maastikusõidukitega selleks mitte ette nähtud kohtades sõites rikutakse seadust, häiritakse kodanikke ja rikutakse juba aktiivses kasutuses olevaid suusaradasid. Keelumärgid sõidukitele kehtivad ka saanile ja ATV-le igal pool võrdselt!

Maastikusõidukiga liiklemist reguleerivad looduskaitseseadus ja liiklusseadus. Maastikusõidukiga liikumiseks kellegi maal peab juhil olema omaniku luba, samuti ka munitsipaalmaal. Vallavalitsus ei ole väljastanud ühtegi luba parkides maastikusõidukitega sõitmiseks.

Maastikusõidukiga tohib sõita selleks ette nähtud kohtades, näiteks tähistatud mootorsaanirajadel või võõral maal, omades vastava maaomaniku luba.

Palume mõistvat suhtumist!