« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Eametsa külas Kannikese põik 2 kinnistule üksikelamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 11.01-24.01.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Kannikese põik 2 kinnistule (73001:001:0529) üksikelamu ehitamiseks ning seejuures täpsustada detailplaneeringuga määratud ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Antud alal kehtib Sauga Vallavolikogu 24.03.2006 otsusega nr 24 kehtestatud Niido I kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee