« Tagasi

Rohelise Jõemaa koostöökogu avab taotlusvooru 31.01–07.02.2022

Rohelise Jõemaa koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Tori valla endise Tori ja Are valla piirides ning Sindi linnas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmistes meetmetes:

Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 5000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.

Meede 4: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond, kogukonna teenused ja taristu. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist ning investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 3000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.

Igasse meetmesse võib taotleja esitada ühe projekti samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 08.04.2022.

Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta kodulehel https://joemaa.ee/taotlejale.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel 528 1275 või 5306 4810 või info@joemaa.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas 31.01–07.02.2022. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.