« Tagasi

Tori Vallavolikogu 25. novembri istungi järelevaatamine

Tori Vallavolikogu 25. novembri istungit saab järele vaadata SIIT.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

 

Volikogu istungi päevakord:

 1. Otsuse „Tori vallavanema valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 2. Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh
 3. Otsuse „Tori Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 4. Ettekandja vallavanem Lauri Luur
 5. Otsuse „Tori Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 6. Ettekandja vallavanem Lauri Luur
 7. Otsuse „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 8. Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh
 9. Otsuse „Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 10. Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh
 11. Otsuse „Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 12. Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh
 13. Otsuse „Volikogu esimehele hüvituse määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 14. Ettekandja volikogu aseesimees Kalev Kiisk
 15. Otsuse „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogule" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 16. Ettekandja volikogu esimees Jana Malõh
 17. Otsuse „Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 18. Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
 19. Otsuse „Susimetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 20. Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
 21. Otsuse „Vara omandamine  (Kalurite tee 6, Tammiste küla)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 22. Ettekandja vallavanem Lauri Luur
 23. Otsuse „Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks (Tori kirik)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
 24. Ettekandja vallavanem Lauri Luur
 25. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine (Jänesselja-Urge tee ja Jänesselja-Urge tee L1)