« Tagasi

Valla põhjaosa tuuleenergeerika eriplaneeringu avalik arutelu

Tori valla põhjaosa tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on avalikul väljapanekul kuni 16. detsember 2021. Selle ajani ootame arvamusi/ettepanekuid kavandatava tegevuse ja koostatud dokumendi osas, dokument on kättesaadav SIIN!

Et oleks lihtsam arvamusi ja ettepanekuid esitada, toimub 24. novembril 2021 kell 17.00 Suigu seltsimajas avalikul väljapanekul olevat dokumenti tutvustav avalik arutelu, kus planeerija ja keskkonnamõju hindaja räägivad juba tehtud tööst ja järgmistest tegevustest ning arendajad tutvustavad oma eesmärke.

Tulenevalt praegu riigis kehtivatest piirangutest saavad koosolekul osaleda vaid isikud, kes esitavad kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või  läbipõdemise kohta koos isikut tõendava dokumendiga.
Koosolekul on võimalik osaleda ka veebi teel, liitumiseks kasuta õigel ajal järgnevat LINKI.