« Tagasi

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 muudatuste avalikustamine

Muudatustega Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia on suunatud avalikustamisele. Avalikustamise ajal on oodatud kõigi ettepanekud arengukava ja tegevuskava täiendamiseks.

Tori valla arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. Eelarvestrateegia on finantsplaan nende tegevuste elluviimiseks.

Tori Vallavolikogu 18. märts 2021 otsusega nr 308 algatati Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ja muutmine.

Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid avalikud arutelud:

 • Tammiste Lasteaias – 16.08.2021
 • Kilksamal Oti teel – 23.08.2021
 • Are mõisa pargis - 24.08.2021
 • Tori rahvamajas - 26.08.2021
 • Jõesuu külamajas – 27.08.2021
 • Sindi laululaval – 30.08.2021
 • Eametsas Puti mänguväljakul – 31.08.2021
 • Saugas Metsvindi mänguväljakul – 31.08.2021

Elanikega kohtumistelt kogutud ettepanekud jagati arengukava ettepanekuteks ja jooksvateks küsimusteks. Jooksvad küsimused suunati vallavalitsuse poolt täitmiseks vastavatele spetsialistidele.

Tori Vallavolikogu vaatas 14.10.2021 toimunud istungil läbi elanikelt laekunud ja vallavalitsuse esitatud muudatusettepanekud ja otsustas (otsus nr 381) muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu heaks kiita ja suunata see avalikustamisele.

Eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.10–10.11.2021

 • Tori vallavalitsuses Sindis Pärnu mnt 12;
 • teenuskeskuses Are alevikus Pärivere tee 17;
 • teenuskeskuses Sauga alevikus Selja tee 1a;
 • teenuskeskuses Tori alevikus Selja mnt 2;
 • Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/

Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 10.11.2021 kirjalikult Tori vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn või e-posti aadressil tori@torivald.ee. Peale avalikku väljapanekut toimub avalik arutelu 11.11.2021 kell 17.00 Tori vallavalitsuses Sindis Pärnu mnt 12 (Sindi Raekoda).

Tori valla arengukava kuni aastani 2030

Tori valla arengukava tegevuskava 2021-2025 (2030)

Analüüside kokkuvõte Tori valla arengukava juurde

Investeeringute tegevuskava 2021-2025

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

 

Lisainfo:

Kaire Ilus, arendusnõunik

kaire.ilus@torivald.ee; 5250 899