Kultuuritegevusest piirangute tingimustes

Koroonaviiruse leviku ulatuslik tõus on toonud kaasa karmimad piirangud ka kultuurivaldkonnale. Uued kontrollmeetmed jõustuvad 25. oktoobrist ja kehtivad 10. jaanuarini 2022.

  • Kui kultuurikeskuse ruumides parasjagu sündmust või huvitegevust ei toimu, on tegemist kontrollimata avaliku ruumiga.  Sel puhul kanna maski!

Maske tuleb kanda kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega iga päev kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID-tõendit.

  • Kõigil kultuurikeskuse poolt siseruumides korraldatud üritustel tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed. Samasugune kontroll toimib ka väliürituste puhul, kui tegemist on piiratud territooriumiga.
  • Testide tulemusi enam ei arvestata, ei PCR- ega kiirtesti negatiivne tulemus edaspidi üritusest osavõttu ei võimalda.
  • Samad reeglid kehtivad ka huvitegevusele  kollektiivide liikmed saavad huvitegevuses osaleda vaid juhul, kui neil on olemas tõend kas vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Kokkuvõtlikult – kultuurikollektiivi proov või treening on piirangute valguses samasugune sündmus nagu pidu, koosolek jne.
  • Kaitsemaski kandmine on rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui haiguse läbipõdenud inimestele kui ka lastele alates 12. eluaastast ka kontrollitud üritustel, näiteks teatris, kinos, kontserdil.
  • Tavapärase kultuuriasutuse külastuse puhul tõendeid ei kontrollita, kuid maskikandmine on  kohustuslik.
  • COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta peavad esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast. Kuni 18-aastaste noorte puhul tõendeid ei küsita.

Kuidas peaksid olema kultuurisündmusele või kollektiivi proovi tulekuks ette valmistunud?

Kui lähed kultuurisündmusele, kontserdile, teatrisse või oma kultuurikollektiivi kokkusaamisele, siis vaata et sul oleks kaasas kas telefonis või paberil välja prindituna tõend selle kohta et oled kas viiruse läbi põdenud või vaktsineeritud. Need andmed on Sul patsiendiportaalis olemas ja tõendi saad ise patsiendiportaalist digilugu.ee alla laadida ja vajadusel välja printida.

Tõendiga koos näita kultuurikorraldajale või sündmuse korraldajale ka isikut tõendavat dokumenti, sest tõendil on kirjas vaid sinu nimi, sünniaeg ja kinnitus vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta.

Kanna igaks juhuks ikka maski ka kaasas, meie majadesse sisenedes pane mask ette ja desinfitseeri käsi!

Säti oma sündmusele jõudmine võimalikult varajaseks, sest suure hulga inimeste puhul võtab kõigi nende tõendite kontrollimine omajagu aega.

Kauneid ja meeleolukaid kultuurisündmusi ja huvitegevusi kõigile! Püsige terved!

 

Ants Välimäe, Tori Valla Kultuurikeskuse direktor