« Tagasi

Vallavalitsuse 19. oktoobri istungil

1. Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimisega riigihange „Sindi kärestikuaerutamise keskuse projekteerimine".

2. Kinnitati riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel 2021-2023. aastal" tulemused:

  • osa 1 — Sindi linna piirkond Verston OÜ (11947047) pakkumus maksumusega 55,00 eurot üks töötund;
  • osa 2 — Tori piirkond Osaühing Piistaoja Katsetalu (10645942) pakkumus maksumusega 60,00 eurot üks töötund;
  • osa 5 — Kilksama , Räägu ja Urge külade piirkond OÜ Hakkemar (11421905) pakkumus maksumusega 65,00 eurot üks töötund;
  • osa 6 — Sauga aleviku, Eametsa ja Nurme külade piirkond OÜ Silvento AM (12161464) pakkumus maksumusega 65,00 eurot üks töötund; 
  • osa 7 — Are aleviku ja Eavere , Parisselja , Elbu , Kurena , Pärivere, Lepplaane ja Niidu külade piirkond RANDOL OÜ (12242624) pakkumus maksumusega 70,00 eurot üks töötund;
  • osa 8 — Võlla, Suigu ja Murru külade piirkond piirkond OÜ Silvento AM (12161464) pakkumus maksumusega 65,00 eurot üks töötund.

3. Otsustati korraldada Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ühishankena avatud hankemenetlusega riigihange „Detailplaneeringu koostamine tuuleeneergeetika arendusaladel P9 ja P10.

4. Otsustati sõlmida osaühinguga Special Work töövõtuleping Tori teenuskeskuse hoone avatäidete valmistamiseks ja paigaldustöödeks kogumaksumusega 72 936,36 eurot (lisandub km).

5. Otsustati anda Tori valla aasta kultuuriedendaja tiitel ansamblile Agulipoisid, aasta noore tiitel Marko Šimanisele ning Berit Eristele ja Merili Eenraidile, aasta sportlase tiitel Tõnu Endreksonile, aasta spordiedendaja tiitel jalgpalliklubile Poseidon ja aasta sotsiaalvaldkonna edendaja tiitel Gerli Metsale.

6. Kinnitati parimaks investeerimislaenu pakkujaks AS Swedbank.

7. Otsustati eraldada reservfondist vallavalitsuse eelarvesse 673 eurot Are mõisa pargi tiigi vee puhastamiseks 150 valgeamuuri soetamiseks.

8. Nõustuti hankelepingu maksumuse muutmisega ning Sindis Pärnu mnt 27a objektil täiendavate tööde tegemisega kogusummas 32 260,78 eurot (lisandub km).

9. Kinnitati Sindis Pikk tn 21 asuva kinnistu elektroonilise enamapakkumise võitja, pakkumise summa 72 444 eurot.

10. Kehtestati Sindi Sotsiaaltöökeskuses kasutatava Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid kiirtesti maksumuseks 4 eurot.

11. Määrati huvihariduse- ja -tegevuse toetust kokku summas 18 246,50 eurot 97 Tori valla noorele. 

12. Kehtestati Sauga Mustas Majas 22. oktoobril toimuvale inspiratsiooniõhtule „Naiselt naisele" piletihinnaks 5 eurot.

13. Kehtestati alates 1. novembrist Sindis Pärnu mnt 27a asuvate eluruumide üüri suuruseks 2,0 eurot ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus ja haldustasu suuruseks 1,7 eurot.

14. Kinnitati ühe 2021. aasta restaureerimistoetuse programmist rahastatud projekti lõpparuanne ja otsustati välja maksta toetus.

15. Otsustati väljastada ühed projekteerimistingimused.

16. Otsustati välja anda 7 ehitusluba.