« Tagasi

Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Visit Pärnu ühine infopäev ja LEADER projektitaotluste vastuvõtt

Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Tori vald kutsuvad Pärnu Lahe Partnerluskogu 2021 LEADER projektitoetuse taotlusvoorude tutvustamisele Visit Pärnu infopäeva raames. Infopäev toimub esmaspäeval, 18.oktoobril kell 17.45-18.30  Audru kooli aulas Lihula mnt 10, Audru alevik.
Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad: ettevõtjad, vallavalitsuse ja valla allasutuste esindajad, MTÜ-d, SA-d. Osalejatelt oodatakse COVID-tõendi või kehtiva testitulemuse ette näitamist. Kohapeal testimist ei toimu!
Registreerimine 14. oktoobriks siin.

Täiendav info telefonidel 433 1053 või 509 2261 ja kodulehel www.plp.ee.
 
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks.
Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavalla mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.
Meede 1a. COVID-19 taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 15.11.2021 kella 8.00-st kuni 19.11.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad.
Ühes taotlusvoorus projektitoetus maksimaalne 20 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 05.01.2022.
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 10.12.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.
Ühes taotlusvoorus projektitoetus maksimaalne 60 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 26.01.2022.
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 10.12.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Ühes taotlusvoorus maksimaalne investeeringu projektitoetus 30 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 eurot ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1000 eurot.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 26.01.2022.
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 10.12.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused
Ühes taotlusvoorus maksimaalne investeeringu projektitoetus 70 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot.
Üle-rannateeliste RR sündmuste turundamise ja korraldamise ühisprojektide elluviimisel on maksimaalne toetus taotleja (sh iga koostööpartneri) kohta ühes taotlusvoorus 10 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
RR visuaalsete ja interaktiivsete maamärkide (nende soetamine ja paigaldamine) maksimaalne toetus ühes taotlusvoorus 6000 eurot ja minimaalne 1000 eurot.
Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi nõuetele.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 15.02.2022.
 
Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2021 ja 2022.a. rakenduskavad, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonidel 433 1053, 509 2261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.